ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
21 Utgavetype
Bruk med <EditionType> <x419>
21 SPE Spesialutgave
Bruk for jubileum-, samler-, gave-, luksus, begrenset (men foretrekk kodene NUM eller UNN der det er hensiktsmessig), signert (men foretrekk kode SIG der det er hensiktsmessig) utgave. Bruk <EditionStatement> for å beskrive type spesialutgave
1 30

versjonsdetaljer