ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
21 Utgavetype
Bruk med <EditionType> <x419>
21 MDT Media tie-in
En utgave publisert for å følge utgivelse av en film, TV-program eller et elektronisk spill basert på samme arbeid. Bruk <EditionStatement> til å beskrive type kobling til annet medium
1

versjonsdetaljer