ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
21 Utgavetype
Bruk med <EditionType> <x419>
21 CMB Sammensatt utgave
Ei utgave hvor to titler som også er utgitt separat, er utgitt i et enkelt bind. Engelsk: omnibus, fransk: intégrale
9 49

versjonsdetaljer