ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
21 Utgavetype
Bruk med <EditionType> <x419>
21 BLP Tospråklig utgave; ‘motstående sider’
Brukes kun for utgaver hvor de to språkene er presentert parallelt på motstående sider, eller i parallelle kolonner med tekst på samme side (ellers brukes BLL). Begge språk bør spesifiseres i <Language>-elementet
35

versjonsdetaljer