ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
21 Utgavetype
Bruk med <EditionType> <x419>
21 BLL Tospråklig utgave
Begge språk skal spesifiseres i <Language> elementet. Bruk MLL for en utgave med flere enn to språk
5

versjonsdetaljer