ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
21 Utgavetype
Bruk med <EditionType> <x419>
21 ABR Forkortet utgave
Innholdet har blitt forkortet: bruk for forkortet, konsis, kondensert
28
21 ACT Sceneutgave
Versjon av et skuespill eller manuskript som er ment for bruk av de som er direkte involvert i en produksjon. Inkluderer vanligvis sceneanvisninger i tillegg til selve teksten
16
21 ADP Tilpasset utgave
Innholdet har blitt tilpasset for et annet formål, målgruppe, form eller fra et medium til et annet. Bruk for dramatisering etc. Bruk <EditionStatement> til å beskrive type tilpasning som er gjort
28
21 ALT Alternativ
UTGÅTT. Ikke bruk denne koden. Den er med for å holde kompatiblitet med tidligere utgaver av ONIX kodelister
1
21 ANN Annotert utgave
Innholdet er utvidet med noter til teksten
28
21 BLL Tospråklig utgave
Begge språk skal spesifiseres i <Language> elementet. Bruk MLL for en utgave med flere enn to språk
5
21 BLP Tospråklig utgave; ‘motstående sider’
Brukes kun for utgaver hvor de to språkene er presentert parallelt på motstående sider, eller i parallelle kolonner med tekst på samme side (ellers brukes BLL). Begge språk bør spesifiseres i <Language>-elementet
35
21 BRL Braille-utgave
Blindeskriftutgave
28
21 CMB Sammensatt utgave
Ei utgave hvor to titler som også er utgitt separat, er utgitt i et enkelt bind. Engelsk: omnibus, fransk: intégrale
9 49
21 CRI Kommentert utgave
Inneholder kritiske kommentarer til teksten
28
21 CSP Kurspakke
Innholdet er sammensatt for et spesielt undervisningskurs
21 DGO Digital original
Et digitalt produkt som ikke har og som heller ikke forventes å få en trykt versjon innen rimelig tid (anbefalt at dette er minst 30 dager etter publikasjon)
11 26
21 ENH Beriket utgave
Brukes for epublikasjoner som har blitt beriket med ekstra tekstmateriale, tale, annen lyd, video, interaktivitet eller annet innhold
12 28
21 ENL Utvidet utgave
Innholdet er utvidet fra tidligere utgaver
28
21 EXP Renset utgave
Støtende innhold er fjernet. Sensurert utgave, eng.: expurgated
28
21 FAC Faksimileutgave
Eksakt reproduksjon av innhold og format fra tidligere utgave
28
21 FST Festskrift
Ei samling tekster utgitt for å hedre en person, en institusjon eller en organisasjon
9
21 HRE Utgave med høy lesbarhet
Utgave som er optimalisert for høy lesbarhet. Har ofte fargede sidebakgrunner for å redusere kontrast, ekstra mellomrom mellom bokstaver, ord og linjer, forenklet sidelayout, og en åpen, sans serif font (font uten seriffer) som skal øke lesbarheten. Utgaven kan også beskrives som at den er tilpasset dyslektikere. Se også kode SMP dersom teksten i seg selv er forenklet, og kodene LTE eller ULP dersom skrifttypen er vesentlig større enn vanlig. Kun for bruk i Onix 3.0
46
21 ILL Illustrert utgave
Innholdet inkluderer ekstra illustrasjoner som ikke er med i andre utgaver
28
21 INT Internasjonal utgave
Et produkt som er beregnet på andre markeder enn det originale utgivelseslandet. Ofte omtalt som ‘internasjonal utgave’ og med endringer i spesifikasjoner og/eller innhold
36
21 LTE Storskriftutgave
Trykket med ekstra store bokstaver for svaksynte, fontstørrelse 14-19 pt. – se også ULP
28
21 MCP Mikroskriftutgave
Trykket med bokstaver som er for små til å lese uten forstørrelsesglass
1 28
21 MDT Media tie-in
En utgave publisert for å følge utgivelse av en film, TV-program eller et elektronisk spill basert på samme arbeid. Bruk <EditionStatement> til å beskrive type kobling til annet medium
1
21 MLL Flerspråklig utgave
Alle språk skal legges i <Language> elementet. Bruk BLL for en tospråklig utgave
5
21 NED Ny utgave
Brukes når ingen annen informasjon er gitt eller når ingen andre koder for utgavetype eller utgavenummer passer
1 46
21 NUM Nummerert utgave
Begrenset opplag hvor hvert eksemplar er nummerert. Bruk <EditionStatement> for å angi hvor mange eksemplarer som er trykket
9 46
21 PRB Prebound edition
For bruk i USA: ei bok som opprinnelig hadde ei innbinding, vanligvis heftet, og som har blitt bundet inn på nytt i forsterket biblioteksinnbinding. Se også <Publisher> og <RelatedProduct> for andre aspekter rundt dette
9
21 REV Revidert utgave
Innholdet er revidert fra forrige utgave
46
21 SCH Skoleutgave
Ei utgave spesielt ment for bruk i skolen
21 SIG Signert utgave
Hvert eksemplar er signert av forfatteren/forfatterne
33
21 SMP Utgave med forenklet språk
Utgave som bruker forenklet språk (finsk: selkokirja)
8
21 SPE Spesialutgave
Bruk for jubileum-, samler-, gave-, luksus, begrenset (men foretrekk kodene NUM eller UNN der det er hensiktsmessig), signert (men foretrekk kode SIG der det er hensiktsmessig) utgave. Bruk <EditionStatement> for å beskrive type spesialutgave
1 30
21 STU Studentutgave
Brukes når teksten er tilgjengelig i både en student- og en lærerutgave
21 TCH Lærerutgave
Brukes når teksten er tilgjengelig i både en student- og en lærerutgave; brukes også for utgaver ment for intstruktører eller ledere, og for utgaver som eksklusivt er ment for lærere, men hvor det ikke fins en egen studentutgave
36
21 UBR Uforkortet
Brukes når tittelen også har vært publisert i en forkortet utgave; også for lydbøker, uavhengig av om en forkortet lydbokversjon fins
28
21 ULP Utgave med ekstra stor skrift
Til bruk for skriftstørrelse på 20 pt og større og med skrifttyper beregnet på svaksynte – se også LTE
6 28
21 UNN Unummerert utgave
Begrenset opplag hvor hvert eksemplar ikke er nummerert – men hvor antall eksemplarer er begrenset. Bruk <EditionStatement> for å angi hvor mange eksemplarer som er trykt
30
21 UXP Urenset utgave
Innhold som tidligere ble ansett som støtende er gjenopprettet. Usensurert utgave, eng.: unexpurgated
28
21 VAR Variorumutgave
Variantutgave. Innholdet inkluderer noter av forskjellige kommentatorer og /eller inkluderer og sammenligner flere tekstvarianter av samme verket
28

versjonsdetaljer