ONIX kodelister, utgave 45

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
2 Produkttype
Bruk med <ProductComposition> <x314>
9
2 31 Forhandlerprodukt bestående av flere enkeltprodukter
Produktet inneholder flere eksemplarer av samme produkt, primært ment for salg som enkeltprodukter. Pakka kan splittes og selges som enkelprodukter ELLER hele pakka kan selges som et enkeltprodukt. Brukes istedenfor kode 30 bare dersom man spesifikt ønsker å uttrykke at det er mulig å selge pakka som en helhet
21 39

versjonsdetaljer