ONIX kodelister, utgave 45

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
2 Produkttype
Bruk med <ProductComposition> <x314>
9
2 11 Produkt bestående av flere enkeltprodukter, solgt separat
Brukes når en ONIX-post kreves for produktet som helhet, selv om det ikke p.t. selges som en enhet, men som enkeltprodukter
9 39

versjonsdetaljer