ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
2 Produkttype
Bruk med <ProductComposition> <x314>
9
2 00 Enkeltprodukt 9 39
2 10 Produkt bestående av flere enkeltprodukter
Produktet selges som en enhet
9 39
2 11 Produkt bestående av flere enkeltprodukter, solgt separat
Brukes når en ONIX-post kreves for produktet som helhet, selv om det ikke p.t. selges som en enhet, men som enkeltprodukter
9 39
2 20 Forhandlerprodukt
Produktet er ikke ment for vanlig detaljhandel. F.eks. tomme gulv- eller diskdisplay, reklamemateriell
9 39
2 30 Forhandlerprodukt bestående av flere enkeltprodukter, selges separat
Produktet inneholder flere eksemplarer av samme produkt, ment for salg som enkeltprodukter. F.eks. pakke med flere eksemplarer av samme bok, fylte gulv- eller diskdisplay
9 39
2 31 Forhandlerprodukt bestående av flere enkeltprodukter
Produktet inneholder flere eksemplarer av samme produkt, primært ment for salg som enkeltprodukter. Pakka kan splittes og selges som enkelprodukter ELLER hele pakka kan selges som et enkeltprodukt. Brukes istedenfor kode 30 bare dersom man spesifikt ønsker å uttrykke at det er mulig å selge pakka som en helhet
21 39

versjonsdetaljer