ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
198 Product contact role
Bruk med <ProductContactRole> <x482>
16
198 07 Return authorisation contact
Eg for use where authorisation must be gained from the publisher rather than the distributor or wholesaler
38

versjonsdetaljer