ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
198 Product contact role
Bruk med <ProductContactRole> <x482>
16
198 00 Metadata contact
For queries and feedback concerning the metadata record itself
42

versjonsdetaljer