ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
197 Samling (serie) – rekkefølge
Bruk med <CollectionSequenceType> <x479>
16
197 04 Handlingsrekkefølge
Rekkefølgen er definert av fortløpende handling i produktene i samlinga (serien). Kan brukes både på skjønn- og faglitteratur (f.eks. ei samling historiebøker)
16

versjonsdetaljer