ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
197 Samling (serie) – rekkefølge
Bruk med <CollectionSequenceType> <x479>
16
197 02 Tittelrekkefølge
Rekkefølge som spesifisert i tittelen, f.eks. gjennom bindnummer
16

versjonsdetaljer