ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
197 Samling (serie) – rekkefølge
Bruk med <CollectionSequenceType> <x479>
16
197 01 Proprietær
Kort beskrivelse av type rekkefølge kan angis i <CollectionSequenceTypeName>
16
197 02 Tittelrekkefølge
Rekkefølge som spesifisert i tittelen, f.eks. gjennom bindnummer
16
197 03 Utgivelsesrekkefølge
Utgivelsesrekkefølge av produktene i samlinga (serien)
16
197 04 Handlingsrekkefølge
Rekkefølgen er definert av fortløpende handling i produktene i samlinga (serien). Kan brukes både på skjønn- og faglitteratur (f.eks. ei samling historiebøker)
16
197 05 Original utgivelsesrekkefølge
Opprinnelig utgivelsesrekkefølge, for ei samling eller samlede verk som opprinnelig ikke blei publisert som del av ei samling
16
197 06 Foreslått leserekkefølge
Der denne er forskjellig fra tittelrekkefølgen, utgivelsesrekkefølgen eller handlingsrekkefølgen
38
197 07 Foreslått rekkefølge for visning
Der denne er forskjellig fra tittelrekkefølgen, utgivelsesrekkefølgen, leserekkefølgen eller handlingsrekkefølgen
41

versjonsdetaljer