ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 98 Kontaktinformasjon til en pålitelig tredjepart
<ProductFormFeatureDescription> inneholder e-postadressen til en kontakt hos en ‘pålitelig tredjepart’. Man kan sende detaljerte spørsmål om produktets tilgjengelighet til denne personen
15

versjonsdetaljer