ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 97 Testet for kompatibilitet
<ProductFormFeatureDescription> inneholder en URL til ei nettside som inneholder en kort beskrivelse av kompatibilitetstesting som er gjort av produktet, inkludert kompatibilitet med ulik assistert teknologi, som tredjeparts programvare for skjermlesing. Se også kode 00 for et sammendrag av produktets tilgjengelighetsfunksjonalitet
15

versjonsdetaljer