ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 96 Utgivers nettside for detaljert tilgjengelighetsinformasjon
<ProductFormFeatureDescription> inneholder en URL til ei nettside som inneholder en detaljert beskrivelse av funksjonalitet for tilgjengelighet, kompatibilitet, testing osv. Nettsida bør vedlkeholdes av utgiver selv
19

versjonsdetaljer