ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 95 Nettside for detaljert tilgjengelighetsinformasjon, fra en pålitelig tredjepart
<ProductFormFeatureDescription> inneholder en URL til ei nettside som inneholder en detaljert beskrivelse av funksjonalitet for tilgjengelighet, kompatibilitet, testing osv. Nettsida bør vedlkeholdes av en uavhengig tredjepart
19

versjonsdetaljer