ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 22 Språktagging er tilgjengelig
Tekstens språk er spesifisert (f.eks. via language-attributtet i HTML eller XML) for å optimalisere tekst-til-tale (og andre alternative gjengivelser), både for dokumentet som helhet, og der det er hensiktsmessig, for enkeltord, -fraser eller -avsnitt i et annet språk enn resten av teksten
20

versjonsdetaljer