ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 21 Tekst-til-tale er tilgjengelig
Tekst-til-tale er optimalisert gjennom tilgang til PLS-ordbøker, SSML eller CSS talesyntese
19

versjonsdetaljer