ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 17 Tilgjengelig matematisk innhold
Matematisk innhold som ligninger som kan brukes med assisterende teknologi, f.eks. ved bruk av MathML. Semantic MathML er foretrukket, men Presentational MathML kan brukes
15

versjonsdetaljer