ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 16 Visuelle data er også tilgjengelig som ikke-grafisk data
Dersom produktet inneholder grafiske data (f.eks. grafer og diagrammer), er de underliggende dataene også tilgjengelige i ikke-grafisk form (vanligvis tabell eller tekst)
15

versjonsdetaljer