ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 15 Fullstendige alternative beskrivelser
Alt ikke-tekstlig innhold har fullstendige alternavtive beskrivelser. Merk at dette berører vanlige bilder (f.eks. fotografier og diagrammer) og også alt innhold som er en del av produktet som lyd og video. Lyd- og videoinnhold bør omfatte fullstendige alternative beskrivelser (f.eks. video som er beskrevet med lyd) og undertekster eller lukkede billedtekster som er tilpasset personer med hørselshemning eller synshemming. (Ikke-tekstlig innhold som kun er dekorativt kan ignoreres, men tilgjengeligheten til ressurser som leveres via nettilgang, og ikke som en del av ei pakke av epublikasjoner må inkluderes)
15 46

versjonsdetaljer