ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 14 Korte alternative beskrivelser
Alt ikke-tekstlig innhold har korte alternative beskrivelser, vanligvis angitt via alt atributter. Merk at dette berører vanlige bilder (f.eks. fotografier og diagrammer) og også alt innhold som er en del av produktet som lyd og video. Lyd- og videoinnhold bør inkludere alternative beskrivelser tilpasset personer med hørselshemning eller synshemming. (Ikke-tekstlig innhold som kun er dekorativt kan ignoreres, men tilgjengeligheten til ressurser som leveres via nettilgang, og ikke som en del av ei pakke av epublikasjoner, må inkluderes)
15 51

versjonsdetaljer