ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 13 Leserekkefølge
All tekst er satt opp i logisk leserekkefølge (inkludert tekst som visuelt presenteres som utskilt fra øvrig tekstflyt, f.eks. i egne bokser, bildetekster, tabeller, fotnoter, sluttnoter, sitater osv.). Ikke-tekstlig innhold er også lenket inn i denne logiske leserekkefølgen. (Ikke-tekstlig innhold som er kun dekorativt kan ignoereres)
15

versjonsdetaljer