ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 10 Ingen av lesesystemets funksjoner for tilgjengelighet er deaktivert (unntatt)
Ingen av de funksjonene for tigjengelighet som lesesystemet, leseenheten eller programvaren tilbyr er deaktivert, overstyrt eller på andre måter umulig å bruke (inkludert, men ikke begrenset til valg av tekststørrelse, font, tekstbakgrunn eller farge, tekst-til-tale) UNNTATT de som er spesifisert i <EpubUsageConstraint>. Merk at dersom deler av tekstinnholdet er tilgjengelig som bilder (f.eks. bilder av tekst, ikke ren tekst), vil det ikke være mulig å bruke disse funksjonene for tilgjengelighet
15 46

versjonsdetaljer