ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
196 E-publikasjoner: Tilgjengelighetsdetaljer
Bruk med <ProductFormFeatureValue> <b335>
15
196 03 EPUB Tilgjengelighetsspesifikasjon 1.0 AA
I samsvar med kravene i EPUB tilgjengelighetsspek 1.0 og WCAG nivå AA. <ProductFormFeatureDescription> kan inneholde en URL som lenker til sertifisering fra en tredjepart. Dersom en URL ikke sendes, er oppfyllelse av kravene i tilgjengelighetsspesifikasjonen sertifisert av utgiver selv
36 46

versjonsdetaljer