ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
19 Unnamed person(s)
Bruk med <UnnamedPersons> <b249>
19 07 Synthesized voice – unspecified
Use with Contributor role code E07 ‘read by’, for audio books for the blind
8

versjonsdetaljer