ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
19 Ikke navngitt(e) person(er)
Bruk med <UnnamedPersons> <b249>
19 02 Anonym
Merk at koden kan brukes for en eller flere personer
49

versjonsdetaljer