ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
19 Ikke navngitt(e) person(er)
Bruk med <UnnamedPersons> <b249>
19 01 Ukjent
19 02 Anonym
Merk at koden kan brukes for en eller flere personer
49
19 03 et al
Og andre: ytterligere bidragsytere som ikke er navngitt
19 04 Forskjellige forfattere
Brukes f.eks. når produktet er ei pakke bøker av forskjellige forfattere
2 49
19 05 Syntetisk stemme - mannlig
Brukes med kode E07 ‘lest av’ fra liste 17, f.eks. for lydbøker
8 49
19 06 Syntetisk stemme - kvinnelig
Brukes med kode E07 ‘lest av’ fra liste 17, f.eks. for lydbøker
8 49
19 07 Syntetisk stemme - uspesifisert
Brukes med kode E07 ‘lest av’ fra liste 17, f.eks. for lydbøker
8 49
19 08 Syntetisk stemme - basert på en virkelig person
Brukes med kode E07 ‘lest av’ fra liste 17, f.eks. for lydbøker, og oppgi navnet på den virkelige personen i <AlternativeName>. Kun for bruk i Onix 3.0
49

versjonsdetaljer