ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
18 Navnetype (person/korporasjon)
Bruk med <NameType> <x414>
18 00 Uspesifisert
18 01 Pseudonym
Kan brukes for å angi et velkjent pseudonym hvor hovedformen av navnet er et virkelig navn
18 02 Autoritetskontrollert navn
18 03 Tidligere navn
Brukes kun i <AlternativeName>
18 04 Virkelig navn
Kan brukes til å identifisere et kjent, virkelig navn, hvor det primære navnet er et pseudonym
12
18 05 Transkripsjon fra primært navn
Brukes kun i <AlternativeName>, når primær navnetype er uspesifisert
16
18 06 Senere navn
Brukes kun i <AlternativeName>
33
18 07 Navn på fiktiv karakter
Brukes kun i <NameAsSubject>, for å angi at navnet er navnet på en fiktiv person/karakter. Kun for bruk i Onix 3.0
49

versjonsdetaljer