ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
175 Produktform – detaljer
Bruk med <ProductFormDetail> <b333>
9
175 B404 Kunstskinn
Brukes med kode BB eller BG fra liste 150, og B308 eller B309 fra liste 175 der det er hensiktsmessig
2 39

versjonsdetaljer