ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
175 Produktform – detaljer
Bruk med <ProductFormDetail> <b333>
9
175 A101 CD standard lydformat
‘Red book’ CD-format
2
175 A102 SACD super audio format 2
175 A103 MP3-format
MPEG-1/2 Audio Layer III fil
2
175 A104 WAV-format 2
175 A105 Real Audio-format 2
175 A106 WMA
Windows Media Audio format
9
175 A107 AAC
Advanced Audio Coding format
9
175 A108 Ogg/Vorbis
Vorbis lydformat
9
175 A109 Audible
Proprietært lydformat for Audible.com
9
175 A110 FLAC
Free lossless audio codec
9
175 A111 AIFF
Audio Interchangeable File Format
9
175 A112 ALAC
Apple Lossless Audio Codec
9
175 A201 DAISY 2: full audio with title only (no navigation)
UTGÅTT
8 13
175 A202 DAISY 2: full audio with navigation (no text) 8 13
175 A203 DAISY 2: full audio with navigation and partial text 8
175 A204 DAISY 2: full audio with navigation and full text 8 13
175 A205 DAISY 2: full text with navigation and partial audio
Reading systems may provide full audio via text-to-speech
8 13
175 A206 DAISY 2: full text with navigation and no audio
Reading systems may provide full audio via text-to-speech
8 13
175 A207 DAISY 3: full audio with title only (no navigation)
UTGÅTT
8 13
175 A208 DAISY 3: full audio with navigation (no text) 8 13
175 A209 DAISY 3: full audio with navigation and partial text 8
175 A210 DAISY 3: full audio with navigation and full text 8 13
175 A211 DAISY 3: full text with navigation and partial audio
Reading systems may provide full audio via text-to-speech
8 13
175 A212 DAISY 3: full text with navigation and no audio
Reading systems may provide full audio via text-to-speech
8 13
175 A301 Lydfil, frittstående 15
175 A302 Lydfil, opplesning
Lydspor ment brukt sammen med et trykt eksemplar av boka. Som oftest produkter for barn. Inneholder vanligvis funksjonalitet av typen ‘bla om nå’ og andre henvisninger til det trykte produktet. Selges som oftest samlet
15
175 A303 Lydfil, musikk
Lydspor ment som musikkakkompagnement, ofte brukt i musikkopplæring. Brukes ofte som bakgrunnslydspor ved sangopplæring eller for underholdning av typen karaoke
15
175 A304 Lydfil, tale
Lydspor ment brukt til språkopplæring
15
175 A305 Synkronisert lyd
Lydspor som er synkronisert med teksten i en e-publikasjon, f.eks. en EPUB3. Sykronisering er minimum pr. avsnitt, og dekker hele innholdet
26
175 A310 Lydeffekter
Lydboka inneholder lyder i tillegg til fortellerstemmen (f.eks. bakgrunnslyder)
47
175 A311 Bakgrunnsmusikk
Lydboka inneholder musikk i tillegg til fortellerstemmen (f.eks. for å tilføre atmosfære). Skal ikke brukes dersom musikk utgjør hoveddelen av lydsporet
47
175 A410 Mono
Inkluderer ‘stereo’ der kanalene er identiske
29
175 A420 Stereo
Includes ‘joint stereo’
29 50
175 A421 Stereo 2.1
Stereo pluss kanal med lav frekvens
29
175 A441 Surround 4.1
5 lydkanaler
29
175 A451 Surround 5.1
6 lydkanaler
29
175 B101 Mass market (rack) paperback
For bruk i USA
2
175 B102 Trade paperback (US)
For bruk i USA
2
175 B103 Digest format paperback
For bruk i USA
4
175 B104 A-format paperback
For bruk i Storbritannia
2 50
175 B105 B-format paperback
For bruk i Storbritannia
2 50
175 B106 Trade paperback (UK)
For bruk i Storbritannia
2 50
175 B107 Tall rack paperback (US)
For bruk i USA
4
175 B108 A5 size Tankobon
For bruk i Japan
5 17
175 B109 JIS B5 size Tankobon
For bruk i Japan
5 17
175 B110 JIS B6 size Tankobon
For bruk i Japan
5 17
175 B111 A6 size Bunko
For bruk i Japan
5 17
175 B112 B40-dori Shinsho
For bruk i Japan
5 17
175 B113 Pocket (Sverige, Norge, Frankrike)
For bruk i Sverige, Norge og Frankrike. Heftet (paperback) format, størrelse er ikke angitt. Brukes med kode BC fra liste 150
7 28
175 B114 Storpocket (Sweden)
For bruk i Sverige og Finland. Brukes med kode BC fra liste 150. Finsk: Jättipokkari
7
175 B115 Kartonnage (Sweden)
For bruk i Sverige. Brukes med kode BB fra liste 150
7
175 B116 Flexband (Sweden)
For bruk i Sverige. Brukes med kode BC fra liste 150
7
175 B117 Mook / Bookazine
Heftet bok som har format som et tidsskrit, men som selges som bok. Brukes med kode BC fra liste 150
11 30
175 B118 Dwarsligger
Også kalt ‘Flipback’. Brukes med kode BC fra liste 150 - se www.dwarsligger.com
11 14
175 B119 46 size
For bruk i Japan
12
175 B120 46-Henkei size
For bruk i Japan
12
175 B121 A4
297 x 210mm
12
175 B122 A4-Henkei size
For bruk i Japan
12
175 B123 A5-Henkei size
For bruk i Japan
12
175 B124 B5-Henkei size
For bruk i Japan
12
175 B125 B6-Henkei size
For bruk i Japan
12
175 B126 AB size
257 x 210mm
12
175 B127 JIS B7 size
For bruk i Japan
12 17
175 B128 Kiku size
For bruk i Japan
12 17
175 B129 Kiku-Henkei size
For bruk i Japan
12
175 B130 JIS B4 size
For bruk i Japan
17
175 B131 Paperback (DE)
For bruk i Tyskland
24
175 B132 Libro de bolsillo
For bruk i Spania
36
175 B133 Taschenbuch (DE)
Tysk ‘Taschenbuch’; italiensk ‘Tascabile’, ‘Supertascabile’. Høyden er vanligvis mindre en 205 mm. Brukes med kode BB eller BC fra liste 150
38 39
175 B134 A5
210 x 148mm
39
175 B135 Mass market max paperback
I Nord-Amerika, en type paperback kjennetegnet av formatet (vanligvis 7⅛ x 4¾ tommer) og delvis gjennom hvilket markedssegment den er ment for og handelsbetingelser. Brukes med kode BC fra liste 150
50
175 B201 Fargebok 2
175 B202 Utbrettsbok/klaffebok 2
175 B204 Miniatyrbok
Var feilaktig vist som B203 i versjon 3
4
175 B205 Flimrebok 2
175 B206 Sprett-opp-bok 2
175 B207 Bok med lukteffekter 2
175 B208 Bok med lydeffekter 2
175 B209 Klistremerkebok 2
175 B210 Ta og føle på-bok
Bok med taktile elementer, se også B214 og B215
10
175 B212 Bok med utstansinger
Bok som har et distinkt ikke-rettlinjet format, og/eller har sider med utstansede hull eller former
10
175 B213 Bok-som-leke
Bok som også er leke, eller hvor leken er en integrert del av boka
10
175 B214 Bokomslag-som-er-mykt-å-ta-på
Bok som har et omslag som er mykt å ta på
10
175 B215 Filt-bok
Bok med løse filtfigurer som kan plasseres på sidene i boka
10
175 B216 Uttrykkbare puslespillbiter
Bok som har sider som er puslespill / har puslespillbrikker
38
175 B221 Billedbok
Billedbok for barn, brukes med passende kode fra liste 150
2
175 B222 Karusell-bok
Kalles også ‘Star’-bok
12
175 B223 Trekk ut-klaffebok
Bok med bevegelige klaffer (til forskjell fra utbrettsbøker/klaffebøker, hvor klaffene kun avslører skjulte bilder)
35
175 B301 Løsark – ark og perm
Brukes med kode BD fra liste 150
2
175 B302 Løsark – kun perm
Brukes med kode BD fra liste 150
2
175 B303 Løsark – kun ark
Brukes med kode BD fra liste 150
2
175 B304 Sydd
Se også kode B310
2
175 B305 Limfrest
Inkluderer ‘perfect bound’
3
175 B306 Biblioteksinnbinding
Forsterket innbinding for bibliotek, brukes med kode BB fra liste 150
2
175 B307 Forsterket innbinding
Forsterket innbinding, brukes med kode BB eller BC fra liste 150
2
175 B308 Halvbind
Omslagets rygg og hjørner er av et annet materiale enn resten av omslaget. Må følges av en kode som spesifiserer materialet
2
175 B309 Kvartbind
Omslagets rygg er av et annet materiale enn resten av omslaget. Må følges av en kode som spesifiserer materialet
2
175 B310 Stiftet
Engelsk: ‘saddle-stitched’ eller ‘wire-stitched’
3
175 B311 Plastspiral
Brukes med kode BE fra liste 150
6
175 B312 Wire-O
Brukes med kode BE fra liste 150
6
175 B313 Skjult spiral
Brukes med kode BE fra liste 150 og B312 eller B314 fra liste 175
6 28
175 B314 Synlig spiral
Brukes med kode BE fra liste 150
28
175 B315 Bransjeinnbinding
Brukes med kode BB fra liste 150
28
175 B316 Swiss binding
Omslaget er festet til kun den ene sida av bokblokken, slik at omslaget kan ligge flatt
34
175 B317 Notched binding
Refinement of perfect binding, with notches cut in the spine of the book block prior to glueing, to improve adhesion and durability
34
175 B400 Self-covered
Covers do not use a distinctive stock, but are the same as the body pages
29
175 B401 Tekstilkledd innbinding
Bomull, lin eller andre vevde tekstiler, montert på papp e.l. Brukes med kode BB fra liste 150
2 39
175 B402 Papirkledd innbinding
Brukes med kode BB fra liste 150
2 39
175 B403 Ekte skinn
Brukes med kode BG fra liste 150, og B308 eller B309 fra liste 175 der det er hensiktsmessig
2 39
175 B404 Kunstskinn
Brukes med kode BB eller BG fra liste 150, og B308 eller B309 fra liste 175 der det er hensiktsmessig
2 39
175 B405 Forsterket skinn
Brukes med kode BG fra liste 150, og B308 eller B309 fra liste 175 der det er hensiktsmessig
2 39
175 B406 Pergament
Sidene er laget av dyreskinn (vanligvis kalv). Inkluderer ikke pergament laget av vegetabilsk materiale
2 39
175 B409 Tekstil
Se også B401
6
175 B410 Imitert tekstil
Spansk: ‘simil-tela’
6
175 B411 Fløyel 8
175 B412 Fleksibelt plast- eller vinylomslag
Fleksibind. Brukes med kode BC fra liste 150
8
175 B413 Plastet 8
175 B414 Vinyl-dekket 8
175 B415 Laminert omslag
Materialet brukt til laminering er ikke spesifisert. Se også L101
8
175 B416 Kartongomslag
Heftet bok med kartongomslag
29
175 B417 Duplex-printed cover
Printed both inside and outside the front and/or back cover
39
175 B501 Har smussomslag
Typen smussomslag er ikke spesifisert
2
175 B502 Har trykket smussomslag
Brukes for å skille fra B503
2
175 B503 Har gjennomsiktig smussomslag
Smussomslaget er av gjennomsiktig papir eller plast
2
175 B504 Med innbretter
For heftede utgaver med innbretter
2
175 B505 Har utstanset register 2
175 B506 Med lesebånd
Dersom antall lesebånd er viktig, kan dette angis som fritekst i <ProductFormDescription>
2
175 B507 Med glidelås 2
175 B508 Med trykknapp 2
175 B509 Med skinnrygg
Også kalt yapp edge
2
175 B510 Grovt frontsnitt
Frontsnittet er ubeskåret
11
175 B511 Med utbrett
Med en eller flere seksjoner som kan brettes ut
24
175 B512 Bred marg
Sidene har ekstra bred marg, ment for notater
27
175 B513 Med festehempe
Boka har hempe som er ment brukt til å feste den til barnevogner, -stoler eller lignende
28
175 B514 Med perforerte sider
Med ei eller flere sider som kan rives ut
29
175 B515 Syrefritt papir
Trykt på syrefritt eller alkalisk bufret papir etter ISO 9706
35
175 B516 Arkivpapir
Trykt på syrefritt eller alkalisk bufret papir etter ISO 11108
35
175 B517 Med strikk
Strikken fungerer som en lukkemekanisme eller som et bokmerke
38
175 B518 With serialized authenticity token
For bruk i Tyrkia
43
175 B519 Med løst plakatomslag
Løst omslag som er en pamflett eller en plakat, som er ment å kunne fjernes fra boka og leses eller brukes separat
45
175 B601 Opp-ned-bok
Halvparten av bokas innhold er trykt opp-ned. Boka har to forsideomslag, og en rygg. Vanligvis ei samleutgave med to verk (eng.: omnibus)
7 42
175 B602 Unflipped manga format
Manga with pages and panels in the sequence of the original Japanese, but with Western text
8
175 B603 Tvillingbind
Halvparten av bokas innhold er trykt slik at det skal leses bakfra, men er ikke opp-ned. Boka har to forsideomslag og to rygger. Vanligvis ei samleutgave med to verk (eng.: omnibus)
42
175 B610 Syllabification
Teksten viser hvordan ordene deles i stavelser
25
175 B701 UK Uncontracted Braille
Kun enkeltbokstaver. Tidligere kalt UK Braille Grade 1
8 12
175 B702 UK Contracted Braille
Noen ordkombinasjoner. Tidligere kalt UK Braille Grade 2
8 12
175 B703 US Braille
Foretrekk B704 og B705 der det er hensiktsmessig
8 12
175 B704 US Uncontracted Braille 12
175 B705 US Contracted Braille 12
175 B706 Unified English Braille
For UEB, foretrekk B708 og B709 der det er hensiktsmessig
12 36
175 B707 Moon
Brukes av noen lesere som har vanskeligheter med braille
13
175 B708 Unified English Uncontracted Braille 36
175 B709 Unified English Contracted Braille 36
175 D101 Real video-format
Proprietært RealNetworks-format
2 18
175 D102 Quicktime-format 2
175 D103 AVI-format 2
175 D104 Windows Media Video-format 2
175 D105 MPEG-4 5
175 D201 MS-DOS
Brukes med en passende D*-kode fra liste 150
2
175 D202 Windows
Brukes med en passende D*-kode fra liste 150, se noten på D201
2
175 D203 Macintosh
Brukes med en passende D*-kode fra liste 150, se noten på D201
2
175 D204 UNIX / LINUX
Brukes med en passende D*-kode fra liste 150, se noten på D201
2
175 D205 Andre operativsystem(er)
Brukes med en passende D*-kode fra liste 150, se noten på D201
2
175 D206 Palm OS
Brukes med en passende D*-kode fra liste 150, se noten på D201
6
175 D207 Windows Mobile
Brukes med en passende D*-kode fra liste 150, se noten på D201
6
175 D301 Microsoft XBox
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D302 Nintendo Gameboy Color
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D303 Nintendo Gameboy Advanced
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D304 Nintendo Gameboy
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D305 Nintendo Gamecube
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D306 Nintendo 64
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D307 Sega Dreamcast
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D308 Sega Genesis/Megadrive
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D309 Sega Saturn
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D310 Sony PlayStation 1
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D311 Sony PlayStation 2
Brukes med DE eller DB fra liste 150 der det er hensiktsmessig
2
175 D312 Nintendo Dual Screen 6
175 D313 Sony PlayStation 3 7
175 D314 Xbox 360 7
175 D315 Nintendo Wii 7
175 D316 Sony PlayStation Portable (PSP) 7
175 D317 Sony PlayStation 3
Brukes med Product Form-kode DE eller DB
47
175 D318 Sony PlayStation 4
Brukes med Product Form-kode DE eller DB
47
175 D319 Sony PlayStation Vita
Brukes med Product Form-kode DE eller DB
47
175 D320 Microsoft Xbox One
Brukes med Product Form-kode DE eller DB
47
175 D321 Nintendo Switch
Brukes med Product Form-kode DE eller DB
47
175 D322 Ninetndo Wii U
Brukes med Product Form-kode DE eller DB
47
175 E100 Andre
Det finnes ingen egen kode for dette formatet
13
175 E101 EPUB
Filetternavn .epub
10
175 E102 OEB
Filetternavn .opf
10 17
175 E103 DOC
Filetternavn .doc
10
175 E104 DOCX
Filetternavn .docx
10
175 E105 HTML
Filetternavn .html, .htm
10
175 E106 ODF
Filetternavn .odt
10
175 E107 PDF
Filetternavn .pdf (ISO 32000-1:2008)
10
175 E108 PDF/A
Filetternavn .pdf (ISO 19005-1:2005)
10
175 E109 RTF
Filetternavn .rtf
10
175 E110 SGML
Standard General Markup Language
10
175 E111 TCR
Filetternavn .tcr
10
175 E112 TXT
Filetternavn .txt. Vanligvis ASCII eller Unicode UTF-8/16
10
175 E113 XHTML
Filetternavn .xhtml, .xht, .xml, .html, .htm
10
175 E114 zTXT
Fileetternavn .pdb – se også E121, E125, E130
10
175 E115 XPS
Filetternavn .xps
10
175 E116 Amazon Kindle
Proprietært format for Amazons lesebrett Kindle. Filetternavn .azw, .mobi, .prc etc. Foretrekk kode E148 for Print Replica-filer
10 47
175 E117 BBeB
Filetternavn .lrf
10
175 E118 DXReader
Proprietært format for DXReader software
10
175 E119 EBL
Proprietært format for Ebook Library
10
175 E120 Ebrary
Proprietært format for Ebrary
10
175 E121 eReader
Filetternavn .pdb – se også E114, E125, E130
10
175 E122 Exebook
Filetternavn .exe
10
175 E123 Franklin eBookman
Proprietært format for Franklin eBookman reader
10
175 E124 Gemstar Rocketbook
Filetternavn .rb
10
175 E125 iSilo
Filetternavn .pdb – se også E114, E121, E130
10
175 E126 Microsoft Reader
Filetternavn .lit
10
175 E127 Mobipocket
Filetternavn .mobi, .prc
10 17
175 E128 MyiLibrary
Proprietært format for MyiLibrary
10
175 E129 NetLibrary
Proprietært format for NetLibrary
10
175 E130 Plucker
Filetternavn .pdb – se også E114, E121, E125
10
175 E131 VitalBook
Proprietært format for VitalSource
10
175 E132 Vook
Proprietært digitalt produkt som kombinerer tekst- og videoinnhold og som kan brukes med nettilgang eller lastes ned som en app til en mobil enhet - se www.vook.com
11
175 E133 Google Edition
Publikasjon som kan leses med nettilgang eller offline på noen eboklesere
11
175 E134 Bok-app for iOS
Publikasjon som er pakket inn som en app for iOS, og som inneholder både kode og innhold. Bruk <ProductContentType> for å beskrive innholdet, og <ProductFormFeatureType> til å angi tekniske krav
12
175 E135 Bok-app for Android
Publikasjon som er pakket inn som en app for Android, og som inneholder både kode og innhold. Bruk <ProductContentType> for å beskrive innholdet, og <ProductFormFeatureType> til å angi tekniske krav
12
175 E136 Bok-app for andre operativsystemer
Publikasjon som er pakket inn som en app, og som inneholder både kode og innhold. Brukes hvor andre ‘app’-koder ikke passer. Tekniske systemkrav bør angis i <ProductFormFeatureType>
12
175 E139 CEB
Proprietært e-bokformat fra Apabi
15
175 E140 CEBX
Proprietært XML-basert e-bokformat fra Apabi
15
175 E141 iBook
Apples iBook-format, kan kun leses på iOS
17
175 E142 ePIB
Proprietært format som baserer seg på EPUB. Brukes av Barnes and Noble
17
175 E143 SCORM
Sharable Content Object Reference Model
20
175 E144 EBP
Ebok pluss (proprietært norsk e-bokformat)
24
175 E145 Page Perfect
Proprietært format som baserer seg på PDF. Brukes av Barnes og Noble
28
175 E146 BRF
Elektronisk punktskriftfil
37
175 E147 Erudit
Proprietært XML-format for artikler, se f.eks. https://www.cairn.info/services-aux-editeurs.php
41
175 E148 Amazon Kindle Print Replica
Proprietært format fra Amazon for bruk på Kindle lesebrett eller software lesere. Vanligvis en PDF som er pakket inn i ei fil i KF8-formatet
47
175 E149 Comic Book Archive
Format for tegneseriebøker, består hovedsakelig av PNG- eller JPG-filer som er navngitt sekvensielt i ei zip-fil
50
175 E200 Flytende sidevisning
Se også E201
15
175 E201 Fast sidevisning
Se også E200
15
175 E202 Kan leses offline
Alt innhold er inkludert og kan leses offline
15
175 E203 Krever nettilgang
Krever at man har nettilgang for å få tak i (noen av) ressursene i publikasjonen (f.eks. videoklipp som ikke er lagret som en del av selve epublikasjonen, men som leveres via nettilgang)
15
175 E204 Innhold er fjernet
Ressurser som f.eks. bilder som fins i andre utgaver er fjernet fra dette produktet
19
175 E210 Liggende
Brukes for e-bøker med fast sidevisning
23
175 E211 Stående
Brukes for e-bøker med fast sidevisning
23
175 E221 5:4
Brukes for e-bøker med fast sidevisning
23
175 E222 4:3
Brukes for e-bøker med fast sidevisning
23
175 E223 3:2
Brukes for e-bøker med fast sidevisning
23
175 E224 16:10
Brukes for e-bøker med fast sidevisning
23
175 E225 16:9
Brukes for e-bøker med fast sidevisning
23
175 L101 Laminert
Hele produktet er laminert (f.eks. et kart, en plansje): bruk B415 for bøker med laminert omslag
8
175 P101 Bordkalender eller dagbok
Stort format. Brukes med kode PC eller PF fra liste 150
2 48
175 P102 Minikalender eller -dagbok
Lite format. Brukes med kode PC eller PF fra liste 150
2 48
175 P103 Avtalekalender
Vanligvis inndelt på tidspunkter i løpet av dagen (ikke bare dager). Brukes med kode PC eller PF fra liste 150
2 48
175 P104 Dag-for-dag kalender
F.eks. kalendre hvor man river av et ark for hver dag. Brukes med kode PC fra liste 150
2 48
175 P105 Plakatkalender
Stor kalender på et blad, ment for å henges opp. Brukes med kode PC eller PK fra liste 150
2 49
175 P106 Veggkalender
Stor kalender ment for å henges opp, vanligvis ei side per måned. Brukes med kode PC fra liste 150
2 49
175 P107 Evighetskalender
Brukes med kode PC eller PF fra liste 150
6 48
175 P108 Adventskalender
Brukes med kode PC fra liste 150
6
175 P109 Bokmerkekalender
Brukes med kode PC eller PT fra liste 150
8 48
175 P110 Studentkalender, akademisk kalender eller dagbok
Start og stopp samsvarer med studieåret. Brukes med kode PC eller PF fra liste 150
8 48
175 P111 Prosjektkalender
Brukes med kode PC fra liste 150
8
175 P112 Almanakk
Brukes med kode PC fra liste 150
8
175 P113 Andre kalendere eller dagbøker
En calender eller dagbok som ikke er noen av typene som er spesifisert andre steder. Brukes med kode PC, PF eller PS fra liste 150
8 48
175 P114 Andre kalender- eller dagboksprodukter
F.eks. en holder for en kalender. Brukes med kode PC eller PS fra liste 150
8
175 P115 Familiekalender
Vegg- eller plakatkalender med kolonner for hvert familiemedlem. Brukes med kode PC eller PK fra liste 150
49
175 P120 Bildefortellingskort
Kamishibai / Cantastoria
30
175 P201 Kontormateriell (innbundet)
Kontormateriell i innbundet format
10
175 P202 Kontormateriell (heftet)
Kontormateriell i heftet format
10
175 P203 kontormateriell (spiral)
Kontormateriell med spiralinnbinding
10
175 P204 Kontormateriell (lærinnbinding/luksusinnbinding)
Kontormateriell med lærinnbinding eller annen luksusinnbinding
10
175 P301 Med opphengslister
For veggkart, plakater osv.
32
175 V201 PAL
SD TV-standard for video eller DVD
2
175 V202 NTSC
SD TV-standard for video eller DVD
2
175 V203 SECAM
SD TV-standard for video eller DVD
2
175 V205 HD
Oppløsning opp til 2K. For Blu-ray
40
175 V206 UHD
Oppløsning opp til 4K. For Ultra HD Blu-ray
40
175 V207 3D video
For 3D Blu-ray
40
175 V220 Hjemmebruk
Lisensiert kun for hjemmebruk
28
175 V221 Klasserom
Lisensiert for undervisningsformål
28
175 Z101 Tre
Produktet er hovedsakelig av tre eller har deler som er av tre (f.eks. for pakker, puslespill, puslespillbiter, eller brikker til spill)
50
175 Z102 Plast
Plast eller plastdeler
50
175 Z103 Kartong
Kartong eller kartongdeler
50
175 Z121 Ekstra store brikker
Ment for småbarn, personer med synshemninger, bevegelseshemninger, demens osv.
50

versjonsdetaljer