ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
174 Printed on product
Bruk med <PrintedOnProduct> <x301>
9
174 02 Ja
Price printed on product
9

versjonsdetaljer