ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
170 Discount type
Bruk med <DiscountType> <x467>
9
170 04 Progressive discount (cumulative)
Previous orders within a specific time period are counted when calculating a progressive discount
24

versjonsdetaljer