ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
17 Rollekode
Bruk med <ContributorRole> <b035>
17 E09 Taler
Navn på person som holder en tale, forelesning osv.
15

versjonsdetaljer