ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
17 Rollekode
Bruk med <ContributorRole> <b035>
17 A01 Av (forfatter)
Forfatter av av teksten
17 A02 Med
Sammen med eller fortalt til: skyggeforfatter eller sekundær forfatter av et litterært verk (bør ikke brukes for virkelige skyggeforfattere som ikke er angitt i boka, og hvor deres eksistens er ment å være hemmelig)
38
17 A03 Manus av
Forfatter av manus eller skript (film eller video)
17 A04 Libretto av
Forfatter av libretto (opera): se også A31
17 A05 Sangtekst av
Forfatter av sangtekster: se også A31
17 A06 Av (komponist)
Komponist av musikk
17 A07 Av (kunstner)
Visuell artist når navngitt som primær produsent av f.eks. ei bok med reproduksjoner av kunst
17 A08 Av (fotograf)
Fotograf når navngitt som primær produsent av f.eks. ei bok med fotografier
17 A09 Skapt av
For example of editorial concept, of board game, etc
50
17 A10 Etter ide av
17 A11 Designet av
17 A12 Illustrert av
Illustratør når navngitt som opphavsmann til tekstens illustrasjoner, eller opphavsmann til illustrasjonene i en tegneserieroman eller tegneserie
29
17 A13 Fotografier av
Fotograf når den som har tatt fotografiene er navngitt i ei bok med fotografier som illustrerer en tekst
17 A14 Tekst av
Forfatter av tekst som følger en reproduksjon av kunst eller fotografier
17 A15 Innledning av
Forfatter av innledning
17 A16 Prolog av
Forfatter av prolog
17 A17 Sammendrag av
Forfatter av sammendrag
17 A18 Tillegg av
Forfatter av tillegg
17 A19 Etterord av
Forfatter av etterord
17 A20 Noter ved
Forfatter av noter eller merknader: se også A29
17 A21 Kommentarer av
Forfatter av kommentarer i hovedteksten
17 A22 Epilog av
Forfatter av epilog
17 A23 Forord av
Forfatter av forord
17 A24 Introduksjon av
Forfatter av introduksjon: se også A29
17 A25 Fotnoter av
Forfatter/redaktør av fotnoter
17 A26 Biografi av
Forfatter av biografi/memoarer som hører med hovedteksten
17 A27 Eksperimenter av
Personen som utførte eksperimentene som er beskrevet i teksten
17 A29 Introduksjon og noter av
Forfatter av introduksjon og noter. Se også A20 og A24
17 A30 Programvare utviklet av
Den som har skrevet programkoden som er gjengitt sammen med eller i tillegg til teksten
17 A31 Bok og sangtekst av
Forfatter av teksten i et musikkdrama: se også A04 og A05
17 A32 Bidrag av
Forfatter av ekstra bidrag til teksten
17 A33 Appendiks av
Forfatter av appendiks
17 A34 Indeks av
Den som har laget indeks
17 A35 Tegninger av
17 A36 Omslag av
Brukes også for den kunstneren som har lagd omslaget til en tegneserieroman, dersom denne er angitt separat
17 A37 Forarbeid av
Ansvarlig for det innledende arbeid som denne teksten er basert på
17 A38 Opprinnelig forfatter
Forfatter av første utgave, men som ikke er medforfatter av denne utgaven
17 A39 Kart av
Kart tegnet eller frambrakt av
4
17 A40 Fargelagt av
Brukes når forskjellige personer har tegnet eller fargelagt illustrasjonene, f.eks. for tegneserieromaner eller tegneserier. Brukes med A12 for ‘tegnet av’. Bruk A40 for ‘ferdigstilt av’, men foretrekk de mer spesifikke kodene A46-A48 istedenfor A40, untatt når rollene er uklare eller ikke angitt
5 29
17 A41 Papireffekter ved
Designer av papireffekter som utstansing og sprett-opp-effekter i ei bok, kan være en annen enn illustratøren
7 38
17 A42 Videreført av
Brukes når et arbeid har blitt videreført av en annen enn opprinnelig forfatter
7
17 A43 Intervjuer 7
17 A44 Intervjuobjekt 7
17 A45 Tegneseriemanus av
Forfatter av dialog, bildetekster i en tegneserie (etter at utkast av hovedforfatteren)
29
17 A46 Inker
Gjengir strektegninger i tegneserier, basert på illustratørens eller blyanttegnerens arbeid. Foretrukket istedenfor A40
29
17 A47 Fargelegging av
Fargelegging av tegneserier. Foretrukket i stedenfor A40
29
17 A48 Håndtekstet av
Skaper snakkebobler og andre tekstelementer i tegneserier (hvor dette er ei egen rolle, adskilt fra manusforfatter og/eller illustratør)
29
17 A51 Forskning av
Person eller organisasjon som har utført forskningsarbeidet som verket baserer seg på
39
17 A99 Annen hovedbidragsyter
Annen type primært arbeid som ikke er spesifisert ovenfor
17 B01 Redigert av
17 B02 Revidert av
17 B03 Gjenfortalt av
17 B04 Forkortet av
17 B05 Tilpasset av
17 B06 Oversatt av
17 B07 Som fortalt av
17 B08 Oversatt med kommentarer av
Denne koden brukes når oversetteren har bidratt med kommentarer på ting som vedrører oversettelsen. Hvis oversetteren har bidratt med kommentarer til selve teksten, skal B06 og A21 brukes
17 B09 Serien redigert av
Navn på seriens redaktør når et produkt inngår i en serie
17 B10 Redigert og oversatt av
17 B11 Hovedredaktør
17 B12 Gjesteredaktør
17 B13 Bindredaktør
17 B14 Redaksjonsmedlem
17 B15 Redaksjonskoordinator
17 B16 Sjefredaktør
17 B17 Grunnlagt av
Vanligvis den som grunnla en seriepublikasjon
1
17 B18 Tilrettelagt for publisering av 2
17 B19 Assisterende redaktør 2
17 B20 Konsulent/redaktør
Brukes også for rådgivende redaktør, serieredaktør, redaksjonell konsulent osv.
2 6
17 B21 Generell redaktør 2
17 B22 Dramatisert av 2
17 B23 Juridisk redaktør
I Europa, en redaktør med ekspertise som har tatt ansvaret for det juridiske innholdet av en lovbok med flere forfattere
2
17 B24 Litterær redaktør
En redaktør som er ansvarlig for teksten som er brukt i et litterært verk når dette er å betrakte som en separat rolle. (spansk: ‘editor literario’)
6
17 B25 Arrangert av (musikk) 7
17 B26 Teknisk redaktør
Ansvarlig for teknisk nøyaktighet og språk, kan også være involvert i koordinering av og forberedelse av det tekniske materialet for publisering
15 30
17 B27 Avhandling, veileder 23
17 B28 Avhandling, opponent 23
17 B29 Vitenskaplig redaktør
Overordnet ansvar for det vitenskaplige innholdet i publikasjonen
30
17 B30 Historisk rådgiver
Kun for bruk i Onix 3.0
37
17 B31 Opprinnelig redaktør
Redaktør av første utgave (vanligvis av et standardverk), og som ikke er redaktør av den gjeldende utgaven
37
17 B99 Andre tilpasninger av
Andre type tilpasninger eller redigering som ikke er spesifisert i andre koder
17 C01 Samlet av
For kataloger, statistikk osv.
31
17 C02 Utvalgt av
For tekstmateriale (f.eks. for antologier)
31
17 C03 Ikke-tekstlig materiale utvalgt av
F.eks. for ei samling av utvalgte fotografier osv.
31
17 C04 Kurator
F.eks. for ei utstilling
31
17 C99 Andre utvalg av
Ander typer sammenstillinger ikke spesifisert i andre koder
17 D01 Produsent
17 D02 Regissør
17 D03 Dirigent
Dirigent for en musikalsk framføring
17 D04 Koreograf
Av ei danseforestilling. Kun for bruk i Onix 3.0
38
17 D99 Annen ledelse av
Annen type ledelse ikke spesifisert i andre koder
17 E01 Skuespiller
Utøver i en dramatisert produksjon (inkludert en stemmeutøver i en lydproduksjon)
42
17 E02 Danser
17 E03 Forteller
Hvor fortelleren er en karakter i en dramatisert produksjon (inkludert en stemmeutøver i en lydproduksjon). Se kode E07 for lydbøker som ikke er dramatisert
42
17 E04 Kommentator
17 E05 Solist (vokal)
Sanger osv.
17 E06 Solist (instrumental)
17 E07 Lest av
Den som leser teksten. F.eks. i ei lydbok
17 E08 Framført av (orkester, band, ensemble)
Navn på musikkgruppe som framfører
17 E09 Taler
Navn på person som holder en tale, forelesning osv.
15
17 E10 Presentert av
Introduserer og kobler sammen annet materiale, f.eks. i en dokumentar
32
17 E99 Framført av
Annen type utøver som ikke er spesifisert i andre koder: Brukes for ei framføring som ikke passer i annen kategori. F.eks. ei framføring av en stand-up-komiker
17 F01 Filmet/fotografert av
Kinematograf osv.
17 F02 Redaktør (film eller video) 25
17 F99 Andre opptak av
Andre typer opptak som ikke er spesifisert i andre koder
17 Z01 Assistert av
Kan bli sammenstilt med andre bidragsroller. Rekkefølgen bør derfor kontrolleres av ‘contributor sequence numbering’
2
17 Z02 Dedikert til 32
17 Z03 Lovgiver
For utgivelse av lover, forskrifter, regler, dommer etc. Kun for bruk i ONIX 3.0
48
17 Z04 Fagfellevurdert
Brukes med <UnnamedPersons> og kode 02 for å gi en indikasjon om at publikasjonen er anonymt fagfellevurdert. Kun for bruk i Onix 3.0
49
17 Z98 (Ulike roller)
Skal brukes KUN med “et al” eller “Forskjellige personer” i <UnnamedPersons>, hvor rollene til de ulike bidragsyterne er forskjellige
20
17 Z99 Annet
Andre kreative oppgaver som ikke faller innenfor de øvrige kodene

versjonsdetaljer