ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
169 Quantity unit
Bruk med <QuantityUnit> <x466>
9
169 00 Units
The quantity refers to a unit implied by the quantity type
9
169 07 Days 20
169 08 Weeks 9
169 09 Months 9
169 10 Years 20

versjonsdetaljer