ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
168 Price condition quantity type
Bruk med <PriceConditionQuantityType> <x464>
9
168 01 Time period
The price condition quantity represents a time period
9
168 02 Number of updates
The price condition quantity is a number of updates
9
168 03 Number of linked products
Use with Price condition type 06 and a Quantity of units. Price is valid when purchased with a specific number of products from a list of product identifiers provided in the associated <ProductIdentifier> composites. Use for example when describing a price for this product which is valid if it is purchased along with any two from a list of other products
38

versjonsdetaljer