ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
167 Prisbegingelser - typer
Bruk med <PriceConditionType> <x463>
9
167 12 Forlengelse av utleie
Oppgradering til en lengre leieperiode. <PriceConditionQuantity> angir minimum leieperiodegives for den første utleiperioden, og <ProductIdentifier> kan brukes dersom utleie bruker en annen identifikator enn kjøp. En egen price constraint med lisensvarighet for tidsbegrenset lisens (code 07) spesifiserer den nye, kombinerte utleieperioden
26 34

versjonsdetaljer