ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
167 Prisbegingelser - typer
Bruk med <PriceConditionType> <x463>
9
167 11 Utleie til kjøp
Kjøp til denne prisen krever at man tidligere har leid produktet. <PriceConditionQuantity> angir minimum leieperiode, og <ProductIdentifier> kan brukes dersom utleie bruker en annen identifikator enn kjøp
24

versjonsdetaljer