ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
167 Prisbegingelser - typer
Bruk med <PriceConditionType> <x463>
9
167 02 Man må også kjøpe oppdateringer
Kjøp til denne prisen krever at man også kjøper spesifiserte oppdateringer som ikke er inkludert i prisen
9

versjonsdetaljer