ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
167 Prisbegingelser - typer
Bruk med <PriceConditionType> <x463>
9
167 00 Ingen betingelser
Gjør det mulig å angi utvedytig at ingen betingelser gjelder. (standard dersom <PriceCondition> er utelatt)
20

versjonsdetaljer