ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
167 Prisbegingelser - typer
Bruk med <PriceConditionType> <x463>
9
167 00 Ingen betingelser
Gjør det mulig å angi utvedytig at ingen betingelser gjelder. (standard dersom <PriceCondition> er utelatt)
20
167 01 Inkluderer oppdateringer
Kjøp til denne prisen inkluderer spesifiserte oppdateringer
9
167 02 Man må også kjøpe oppdateringer
Kjøp til denne prisen krever at man også kjøper spesifiserte oppdateringer som ikke er inkludert i prisen
9
167 03 Oppdateringer er tilgjengelig
Oppdateringer må kjøpes separat, det er ikke obligatorisk å kjøpe disse
9
167 04 Lenket pris - påfølgende kjøp
Kjøp til denne prisen krever at man også kjøper et spesifisert annet produkt, ikke inkludert i prisene
43
167 05 Lenket pris - tidligere kjøp
Kjøp til denne prisen krever at man tidligere har kjøpt et annet produkt
24
167 06 Lenket pris
Kjøp til denne prisen krever at man samtidig kjøper et annet produkt
24
167 07 Automatisk fornyelse
Dersom abonnementet eller leien ikke aktivt sies opp, vil leie- eller abonnementsperioden fornyes automatisk når perioden utløper
48
167 10 Utleieperiode
UTGÅTT, bruk <PriceConstraint> isteden
20 34
167 11 Utleie til kjøp
Kjøp til denne prisen krever at man tidligere har leid produktet. <PriceConditionQuantity> angir minimum leieperiode, og <ProductIdentifier> kan brukes dersom utleie bruker en annen identifikator enn kjøp
24
167 12 Forlengelse av utleie
Oppgradering til en lengre leieperiode. <PriceConditionQuantity> angir minimum leieperiodegives for den første utleiperioden, og <ProductIdentifier> kan brukes dersom utleie bruker en annen identifikator enn kjøp. En egen price constraint med lisensvarighet for tidsbegrenset lisens (code 07) spesifiserer den nye, kombinerte utleieperioden
26 34

versjonsdetaljer