ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
166 Statusmeldingsdato – distributør
Bruk med <SupplyDateRole> <x491>
9
166 29 Tidsfrist for nedlasting
Siste frist for når eksisterende eiere eller lisenshavere kan laste ned en kopi av produktet. Eksisterende brukere kan fortsatt bruke sin lokale kopi av produktet
38

versjonsdetaljer