ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
165 Leverandørers egne kodeskjema
Bruk med <SupplierCodeType> <x458>
9
165 07 Distributørens ordremuligheter
Koden angir om ordren kan sendes distributøren via et tredjepartssystem. Hvilke(t) system som kan benyttes angis i <SupplierCodeTypeName>
47

versjonsdetaljer