ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
165 Leverandørers egne kodeskjema
Bruk med <SupplierCodeType> <x458>
9
165 03 Utgivers salgsklassifikasjon
Utgivers anslag over forventet salg av et produkt (f.eks. backlist/frontlist). Brukes kun dersom utgiver ikke også er distributør
13

versjonsdetaljer