ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
165 Leverandørers egne kodeskjema
Bruk med <SupplierCodeType> <x458>
9
165 01 Distributørens salgsklassifikasjon
Distributørens anslag over forventet salg av et produkt
9
165 02 Distributørens bonusprogram
Distributørens kode som angir om et produkt kan omfattes av et bonusprogram for totalsalg
9
165 03 Utgivers salgsklassifikasjon
Utgivers anslag over forventet salg av et produkt (f.eks. backlist/frontlist). Brukes kun dersom utgiver ikke også er distributør
13
165 04 Distributørens klassifikasjon for prisrestriksjoner
Distributørens angivelse av hvilke restriksjoner som gjelder
15
165 05 Distributørens salgsforventning
Koden inneholder ISBN-et til ei anna bok som har hatt salg som er sammenlignbart med det distributøren forventer for dette produktet. <SupplierCodeValue> må være et ISBN-13 elelr GTIN-13
31
165 06 Utgivers salgsforventning
Koden inneholder ISBN-et til ei anna bok som har hatt salg som er sammenlignbart med det utgiveren forventer for dette produktet. <SupplierCodeValue> må være et ISBN-13 elelr GTIN-13
31
165 07 Distributørens ordremuligheter
Koden angir om ordren kan sendes distributøren via et tredjepartssystem. Hvilke(t) system som kan benyttes angis i <SupplierCodeTypeName>
47

versjonsdetaljer