ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
165 Leverandørers egne kodeskjema
Bruk med <SupplierCodeType> <x458>
9
165 01 Distributørens salgsklassifikasjon
Distributørens anslag over forventet salg av et produkt
9
165 02 Supplier’s bonus eligibility
A supplier’s coding of the eligibility of a product for a bonus scheme on overall sales
9
165 03 Utgivers salgsklassifikasjon
Utgivers anslag over forventet salg av et produkt (f.eks. backlist/frontlist). Brukes kun dersom utgiver ikke også er distributør
13
165 04 Distributørens klassifikasjon for prisrestriksjoner
Distributørens angivelse av hvilke restriksjoner som gjelder
15
165 05 Distributørens salgsforventning
Koden inneholder ISBN-et til ei anna bok som har hatt salg som er sammenlignbart med det distributøren forventer for dette produktet. <SupplierCodeValue> må være et ISBN-13 elelr GTIN-13
31
165 06 Utgivers salgsforventning
Koden inneholder ISBN-et til ei anna bok som har hatt salg som er sammenlignbart med det utgiveren forventer for dette produktet. <SupplierCodeValue> må være et ISBN-13 elelr GTIN-13
31
165 07 Supplier’s order routing eligibility
Code indicates whether an order can be placed with the supplier indirectly via an intermediary system. The code name type indicates the specific intermediate order aggregation/routing platform and the code indicates the eligibility
47

versjonsdetaljer