ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
163 Utgivelsesdato – typer
Bruk med
    • <PublishingDateRole> <x448>
    • <MarketDateRole> <j408>
9
163 01 Utgivelsesdato
Utgivelsesdato. Brukes for planlegging, markedsføring og andre formål, og er ikke nødvendigvis den første datoen for forhandlersalg eller forhåndsordre. Dersom en sperrefrist ikke er oppgitt kan salg starte så snart produktet er lagerført
9 40
163 02 Frigivelsesdato
Dersom en sperrefrist er angitt for forhandler, er dette den datoen som angir når sperrefristen er opphørt og salg kan starte. Dersom en sperrefrist ikke er oppgitt kan salg starte så snart produktet er lagerført
12 40
163 09 Offentliggjøringsdato
Dato for når informasjon om et nytt produkt kan offentliggjøres for allmennheten. Før denne datoen er metadatene kun ment for intern bruk hos mottaker og andre partnere i bransjen. Etter offentliggjøringsdatoen, eller dersom en slik dato ikke er angitt, kan produktet presenteres for allmennheten så snart metadata er tilgjengelige
9 46
163 10 Offentliggjøringsdato for bransjen
Dato for når informasjon om et nytt produkt kan offentliggjøres kun for bransjen. Før denne datoen er metadatene kun ment for intern bruk hos mottaker. Etter offentliggjøringsdatoen, eller dersom en slik dato ikke er angitt, kan produktet presenteres for andre partnere i bransjen (men ikke nødvendigvis for allmennheten, se Offentliggjøringsdato) så snart metadata er tilgjengelige
9 46
163 11 Første utgivelsesdato
Dato for første utgivelse av et produkt. For oversettelser, se også dato for første utgivelse på originalspråket, kode 20
9 40
163 12 Siste opplagsdato
Dato for når opplaget blei trykt
9
163 13 Utsolgt-/slettedato
Dato for når et produkt blei (eller vil bli) satt utsolgt eller slettet
9 20
163 16 Siste nyutgivelsesdato
Dato for når et produkt sist blei utgitt
9
163 19 Utgivelsesdato for trykt versjon
Dato for når et trykt produkt blei utgitt, der dette produktet tilsvarer et digitalt produkt. Dette produktet kan beskrives i <RelatedProduct> ved å bruke kode 13
11 40
163 20 Første utgivelsesdato på originalspråket
Dato for første utgivelse på originalspråket, se også kode 11
13 40
163 21 Forventet dato for nyutgivelse
Dato for når et produkt vil bli utgitt på nytt
13
163 22 Forventet tilgjengelighetsdato etter midlertidig ikke tilgjengelig
Dat for når et produkt som har vært midlertidig ikke tilgjengelig er forventet å bli tilgjengelig igjen
15
163 23 Dato for anmeldelser
Dato for når et produkt kan anmeldes i f.eks. aviser, tidsskrifter eller på nett
16
163 25 Utgivers frist for å legge forhåndsordre
Siste frist for å legge forhåndsordre for å være garantert levering på utgivelsesdato
18
163 26 Forventet dato for nytt opplag
Dato for når et nytt opplag er forventet
18
163 27 Sperredato for forhåndsordre
Dersom sperrefrist ikke er angitt, kan forhåndsorde mottas med en gang metadata er tilgjengelig
25
163 28 Overføringsdato
Brukes med <PublishingRole> 09 og 13
28
163 29 Produksjonsdato
Brukes for audiovisuelt materiale, f.eks. DVD
30
163 30 Sperredato for strømming
For produkter som er tilgjengelig både for nedlasting og strømming. For nedlastbare produkter, se kode 02 dersom det fins en sperrefrist, eller kode 01
43
163 31 Sperredato for abonnement
For produkter som er tilgjengelig til sluttkunder både som enkeltkjøp og som del av et abonnement. For vanlig salg, se kode 02 dersom det er satt en sperrefrist, eller kode 01
43

versjonsdetaljer