ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
163 Utgivelsesdato – typer
Bruk med
    • <PublishingDateRole> <x448>
    • <MarketDateRole> <j408>
9
163 01 Utgivelsesdato
Nominal date of publication. This date is primarily used for planning, promotion and other business process purposes, and is not necessarily the first date for retail sales or fulfillment of pre-orders. In the absence of a sales embargo date, retail sales and pre-order fulfillment may begin as soon as stock is available to the retailer
9 40
163 02 Frigivelsesdato
For produkter med handelsrestriksjoner i dette markedet før en angitt dato; datoen for når handelsrestriksjonen oppheves og det er tillatt å forhandle produktet
12 40
163 09 Offentliggjøringsdato
Dato for når informasjon om et produkt kan offentliggjøres for det allmenne publikum
9 40
163 10 Offentliggjøringsdato for bransjen
Dato for når informasjon om et produkt kan offentliggjøres kun for bransjen
9 40
163 11 Første utgivelsesdato
Dato for når verket først ble utgitt
9 40
163 12 Siste opplagsdato
Dato for når siste opplag av produktet ble trykket
9
163 13 Utsolgt-/slettedato
Dato for når produktet ble (eller kommer til å bli) utsolgt eller slettet
9 20
163 16 Siste nyutgivelsesdato
Dato for når et produkt sist ble utgitt på nytt
9
163 19 Utgivelsesdato for trykt versjon
Utgivelsesdato for ei trykt bok som er det trykte motstykket til ei digital utgave
11 40
163 20 Første utgivelsesdato på originalspråket
Første utgivelsesår for verket på originalspråket (merk: brukes kun når forskjellig fra kode 11)
13 40
163 21 Forventet dato for nyutgivelse
Dato for når et produkt vil bli utgitt på nytt
13
163 22 Forventet tilgjengelighetsdato etter midlertidig ikke tilgjengelig
Dato for når et produkt som har vært midlertidig ikke tilgjengelig er forventet å bli tilgjengelig igjen, f.eks. etter korreksjon av ting som har med kvalitet eller det tekniske å gjøre
15
163 23 Dato for anmeldelser
Dato for når anmeldelser av et produkt kan publiseres, f.eks. i aviser og tidsskrifter og på nett. Kun for informasjon: aviser og tidsskrifter forventes ikke å motta ONIX
16
163 25 Utgivers frist for å legge forhåndsordre
Siste dato for når ordre kan sendes til utgiver for at man skal være garantert leveranse før utgivelsesdatoen. Kan, men er ikke nødvendigvis, knyttet til en spesiell pris for produktet
18
163 26 Forventet dato for nytt opplag
Dato for når et nytt opplag til utgis
18
163 27 Sperredato for forhåndsordre
Dato for når man kan starte å legge forhåndsordre (der dette er forskjellig fra offentliggjøringsdatoen). Dersom en slik dato ikke er angitt, kan ordre legges så snart metadataene er gjort tilgjengelig for sluttkunden
25
163 28 Overføringsdato
Dato for når produktet overføres fra en vareeier til en annen (brukes med publishing roles 09 og 13)
28
163 29 Produksjonsdato
For et audiovisuelt verk (eg. DVD)
30
163 30 Sperredato for strømming
For digitale produkt som er tilgjengelig for sluttkunder både som nedlasting og som strømming. Den tidligste datoen produktet kan gjøres tilgjengelig i en strømmetjeneste, og hvor produktet er tilgjengelig som nedlasting på et tidligere tidspunkt. For nedlasting se kode 02 for sperredato, eller kode 01 dersom det ikke fins noen sperredato
43
163 31 Sperredato for abonnement
For digitale produkt som er tilgjengelig for sluttkunder både som kjøp og som en del av ei abonnementsløsning. Den tidligste datoen produktet kan gjøres tilgjengelig i en abonnementstjeneste, og hvor det kan hende at produktet ikke inkluderes i abonnementstjenesten samtidig som produktet blir tilgjengelig for kjøp. For ordinært salg, se kode 02 dersom det fins en sperredato, 01 dersom det ikke fins noen sperredato
43

versjonsdetaljer