ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
162 Tilleggsinnhold – egenskaper
Bruk med <ResourceVersionFeatureType> <x442>
10
162 09 ISCC
International Standard Content Code, en ‘similarity hash’ utledet ved hjelp av algoritmer fra selve innholdet (se https://iscc.codes). <IDValue> er en 55-tegns streng som skiller på store og små bokstaver (inkludert tre bindestreker) og som utgjør ISCC for selve ressursen
50

versjonsdetaljer